Drodzy Mieszkańcy ul. Żagańskiej w Kożuchowie zamieszkali przy posesji nr 11,13,15,17,19 oraz  nr 71 do 75  w Podbrzeziu Górnym.
Informujemy Państwa, że prowadzona przez Nas inwestycja kanalizacyjna realizowana w ramach Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” 👉zostanie wznowiona z chwilą zawarcia umowy użytkowania gruntów pokrytymi wodami, z właścicielem nieruchomości gruntowej, którym są Wody Polskie.
Dopełnienie formalności prawnych umożliwi dalszą realizację inwestycji i przejście sieci kanalizacyjnej pod Kanałem ,,Kożuszna”.
O terminie wznowienia prac na podzadaniu nr 7A.2 i 7A.3 poinformujemy Państwa relatywnie wcześniej, w sposób przyjęty zwyczajowo.