„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”

Z wypowiedzi Pana Krzysztofa Antkowiaka Kierownika budowy, który reprezentuje firmę Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry, która jest wykonawcą Zadania nr 3 i nr 4  dowiedzcie się o niespodziankach napotkanych w trakcie realizowania największej 34 mln inwestycji wodno-ściekowej gminy Kożuchów.