Zgodnie z planem i założeniami!
Dobiegają końca prace ziemne przy budowie kanalizacji na trzech zadaniach realizowanych w ramach Projektu Projektem pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”, tj.:
👉Zadanie nr 7A pn.: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – w zakresie podzadania nr 7A.1 (modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie),
👉Zadanie nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”,
👉Zadanie nr 19 pn.: ,,Budowa Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.
W chwili obecnej prowadzone są prace odtworzeniowe chodników oraz odcinków drogi wykonanej z płyt ażurowych. Jednocześnie trwają prace przygotowawcze (w tym korytowanie, regulacja studni) pod odtworzenie nawierzchni asfaltowej.
Generalnym Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych ,,EKO” Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze.
Aktualny stan zaawansowania prac przedstawia poniższa galeria⤵️