Nowiusieńki agregat prądotwórczy został dostarczony do Uskom-u!

Z chwilą zakończenia prac na największym Zadaniu nr 4 pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej  w ul. Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów ” realizowanym w ramach Inwestycji pn.,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”.

Wykonawca – firma Eko Ryszard Rogowski z Zielonej Góry dostarczył do siedziby Spółki przewoźny agregat prądotwórczy.

Wykonawca Zadania dokonał zakupu agregatu na podstawie zapisów zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, opracowanym na potrzeby realizowanej Inwestycji.

Wartość agregatu wraz z przyczepką – 69 366,99 zł brutto.

Agregat został dobrany do parametrów przepompowni/tłoczni o największym zapotrzebowaniu energetycznym. Generator prądotwórczy o mocy 65 kW wraz z przyczepą jest nieocenionym rozwiązaniem w wielu sytuacjach. Stanowić będzie awaryjne zasilanie dla nowo wybudowanych przepompowni ścieków.

Przypomnijmy, że Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Poziom dofinansowania stanowi 63,75 % kosztów kwalifikowanych, a całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288, 07 zł.