Inwestujemy w sprzęt i narzędzia komunalne!

Zgodzicie się pewnie z Nami, że czyste ulice i chodniki stanowią wizytówkę miasta. Jednak sprzątanie ulic to wyjątkowo odpowiedzialne zadanie. Ponieważ chodniki muszą być bezpiecznym środowiskiem dla pieszych. Z kolei odpowiednio posprzątana jezdnia dba
o należyte bezpieczeństwo kierowców. Sprzątanie dużych powierzchni terenu wiąże się jednak  z wysokimi kosztami. Dlatego też wspólnie z Włodarzem Gminy podjęliśmy decyzję o zakupie profesjonalnego narzędzia do utrzymania czystości chodników i ulic. Nowoczesna zamiatarka drogowa może zmniejszyć koszty ze względu na dużo większą wydajność pracy. Dzięki temu jesteśmy pewni, że zakup specjalistycznego urządzenia komunalnego jakim jest zamiatarka okaże się być dobrą inwestycją w przyszłość i zwróci się firmie z nawiązką.

Pokłosiem podjętej decyzji o zakupie zamiatarki jest wszczęcie w dniu dzisiejszym procedury przetargowej na dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej z przeznaczeniem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,Uskom” Sp. z o.o. z siedzibą w Kożuchowie.

Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich mowa w art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019).

Szczegóły postępowania przetargowego znajdują się pod poniższym linkiem:

https://uskom.eu/category/przetargi-2021/

Termin składania ofert upływa 15 listopada 2021 r.