System kanalizacji sanitarnej działa prawidłowo
W dniu dzisiejszym dokonaliśmy protokolarnego odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania polegającego na budowie rurociągu tłocznego w ul. Kwiatowej w Kożuchowie.
To właśnie dzięki otrzymanemu z NFOŚiGW dofinansowaniu mogliśmy zwiększyć przepustowości istniejącego rurociągu tłocznego z Ø110mm do Ø160mm, a tym samym wyeliminować „wąskie gardła” ograniczające prawidłowe funkcjonowanie systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Kożuchów.
Poprawność działania systemu kanalizacji prezentuje poniższy film.