Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla zadania nr 3 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wymiana/przebudowa/budowa sieci wodociągowej w ulicy Szprotawskiej (odcinek od SP nr 1 do ulicy Polnej) z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; w ul. Szprotawskiej (począwszy od SUW przy ul. Elektrycznej do skrzyżowania ul. Szprotawskiej z ul. Moniuszki) istniejące dwie sieci wodociągowe do wymiany: w400 i w200/150”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK „USKOM” Sp. z o.o., TOM III – OPZ należy pobrać klikając w odnośnik:

TOM III – OPZ

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf TOM I - SIWZ - zadanie 3 9 MB
2 pdf TOM II - załączniki wraz z projektem umowy - zadanie 3 3 MB
3 doc Załączniki edytowalne 4 MB