Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla zadania nr 4 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów z uwzględnieniem wszystkich przyległych ulic i budynków; odprowadzenie ścieków w kierunku istniejącej przepompowni ścieków przy ulicy Zygmuntowskiej – działka numer 45/1”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK „USKOM” Sp. z o.o., TOM III – OPZ należy pobrać klikając w odnośnik:

TOM III – OPZ

 

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf TOM I - SIWZ - zad. 4 9 MB
2 pdf TOM II - załączniki wraz z projektem umowy - zad. 4 3 MB
3 doc Załączniki edytowalne 4 MB