Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla zadania nr 5 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Podbrzezia Dolnego gm. Kożuchów”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK „USKOM” Sp. z o.o., TOM III – OPZ należy pobrać klikając w odnośnik:

TOM III (OPZ)

UWAGA! Do wcześniej opublikowanych załączników dołączono wstępne koncepcje projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej w skali 1:500, zgodnie z odpowiedzią nr 1 w „Wyjaśnieniach związanych z treścią SIWZ – 1”.