Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym nr 2 na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla zadania nr 1 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i wymiana/przebudowa sieci wodociągowej w ulicach 1 Maja, Chopina, Plac Ewangelicki, Literacka, Głowackiego w Kożuchowie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK „USKOM” Sp. z o.o., TOM III – OPZ należy pobrać klikając w odnośnik:
TOM III (OPZ)

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf TOM I - SIWZ 8 MB
2 pdf TOM II - załączniki wraz z projektem umowy 14 MB
3 doc Załączniki edytowalne 4 MB
4 xls Załącznik nr 5 - wzór harmonogramu robót 47 KB