Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 24.07.2018 r. przetarg na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla zadania nr 9 pn.: „Wymiana/przebudowa istniejącej magistrali wody surowej – ujęcie w Podbrzeziu Dolnym – Stacja Uzdatniania Wody przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK „USKOM” Sp. z o.o., TOM III – załącznik nr 3 (Wstępna koncepcja – zad. 9) należy pobrać klikając w odnośnik:

Zał.3 – Zadanie 9

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *