Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do złożenia oferty dla zadania:
„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Zadania Nr 8 pn.: „Drugostronne zasilanie Osiedla 22 Lipca – wodociąg SUW Kożuchów – Kolonia Moniuszki w Kożuchowie” oraz Zadania Nr 13 pn.: „Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa – ulica Chabrowa i Kwiatowa w Kożuchowie”

dla Projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *