Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów ogłasza w dniu 17.08.2018 r. przetarg na roboty budowlane w formule „zaprojektuj – wybuduj” dla zadania nr 12 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej, 67-120 Kożuchów z odprowadzeniem ścieków do ul. Kraszewskiego w Kożuchowie” – PRZETARG NR 2, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK „USKOM” Sp. z o.o., TOM III – OPZ należy pobrać klikając w odnośnik:

TOM III – OPZ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *