Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w ramach zapytania 8/ZWIK-DT/2018 dot. konserwacji cieku naturalnego o nazwie Kanał Kożuszna w km 4+000 – 8+930, gm. Kożuchów.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zapytanie ofertowe 8_ZWIK-DT_2018 1 MB