Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z uszkodzeniem słupa linii energetycznej Lasocin – Czciradz (wymiana słupa), nastąpiło wyłączenie energii elektrycznej, a co za tym idzie przerwa dostawy wody na ujęciu Lasocin. Zgodnie z informacją uzyskaną w Biurze Obsługi Klienta ENEA planowany czas usuwania usterki określono do godziny ok. 13.00.