Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w stacji uzdatniania wody oraz z sieci wodociągu publicznego w Mirocinie Średnim informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w zakresie mętności. Przekroczenie ww. parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody. Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.