Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym nr 7/ZWIK-DT/2018 dot. opracowania operatu wodnoprawnego na pobór wody podziemnej z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Radwanów wraz z uzyskaniem decyzji wodnoprawnej wydanej przez właściwy urząd.

Załączniki do pobrania:

# Plik Wielkość pliku
1 pdf Zapytanie ofertowe nr 7_ZWIK-DT_2018 1 MB
2 pdf Operat wodno prawny Radwanów 22 MB