Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. ul. Elektryczna 9, 67-120 Kożuchów zaprasza do składania ofert w postępowaniu przetargowym na roboty budowlane w formule “zaprojektuj – wybuduj” dla Zadania Nr 17 pn.: „Modernizacja, polegająca na przebudowie istniejącej kanalizacji na terenie byłej jednostki wojskowej w Kożuchowie” – do realizacji w formule „zaprojektuj – wybuduj” , realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Z powodu braku możliwości zamieszczenia wszystkich załączników bezpośrednio na stronie internetowej PUK “USKOM” Sp. z o.o., TOM III – OPZ należy pobrać klikając w odnośnik:

TOM III OPZ