Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w związku z pracami firmy zewnętrznej doszło do uszkodzenia sieci wodociągowej w ul. Zielonogórskiej w m. Kożuchów. Do czasu usunięcia awarii mogą nastąpić przerwy w dostawie wody w obrębie ulicy Zielonogórskiej oraz ulicach pobocznych. Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości. Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.