Świętujmy Dzień Ziemi!
22 kwietnia to szczególny dzień w kalendarzu każdego ekologicznego entuzjasty – obchodzimy Dzień Ziemi. 🌏 Jest to czas, w którym skupiamy się na naszej planecie, jej pięknie, ale również wyzwaniach, jakie przed nią stawiamy. W tym roku, jako Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, pragniemy podkreślić nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i zachęcić lokalną społeczność do aktywnego udziału w tych działaniach.
Działalność podstawowa naszej firmy obejmuje szeroki zakres usług komunalnych, które mają istotny wpływ na stan środowiska lokalnego. Nasze główne zadania to m.in. zbiorowe zaopatrzenie ludności w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, odbiór nieczystości stałych oraz zarządzanie nieruchomościami. W ramach naszych codziennych działań, nie tylko dbamy o utrzymanie czystości naszego miasta, ale także aktywnie promujemy praktyki proekologiczne. Prowadzimy kampanie edukacyjne dotyczące m.in. segregacji odpadów, aby minimalizować ilość odpadów trafiających na składowiska i maksymalnie wykorzystywać surowce wtórne poprzez recykling. Ponadto, edukujemy mieszkańców w zakresie oszczędzania wody i korzystania z kanalizacji sanitarnej. W celu obniżenia kosztów energii sukcesywnie inwestujemy w odnawialne źródła energii poprzez montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na obiektach technicznych (tj. Stacja Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim, czy SUW przy ul. Elektrycznej w Kożuchowie oraz Pompownia wody w Czciradzu).
W trosce o równowagę ekosystemu, promujemy projekty związane z retencją wody, które mają na celu zatrzymanie deszczówki i jej wykorzystanie. Działamy z myślą o przyszłych pokoleniach, dążąc do stworzenia harmonijnej relacji między naszą społecznością, a środowiskiem naturalnym.
Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w naszych inicjatywach na rzecz ochrony środowiska. Wspólnie możemy uczynić nasze miasto jeszcze piękniejszym i bardziej zrównoważonym miejscem do życia dla nas wszystkich. Niech Dzień Ziemi będzie dla nas inspiracją do podejmowania działań na rzecz naszej wspólnej przyszłości.