„Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Kożuchów – ETAP II”

O udziale magistratu w realizowanej przez Nas wielomilionowej inwestycji, a także o korzyściach płynących nie tylko dla środowiska naturalnego, ale również  dla wszystkich mieszkańców.  O tym dowiecie się z poniższego reportażu. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania wypowiedzi Pana Ireneusza Drzewieckiego Przewodniczącego Rady Miejskiej, Pani Barbary Brzezińskiej Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej oraz Pana Grzegorza Wajmana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.