Warunki atmosferyczne uniemożliwiają przeprowadzenie prac związanych z odtworzeniem nawierzchni jezdni
Następstwem zakończonych prac ziemnych po inwestycji wodno – kanalizacyjnej na odcinkach ulic Nowosolnej i Towarowej jest odtworzenie nawierzchni jezdni.
Od tygodnia Wykonawca Zadania nr 4 przygotowuje podłoże do asfaltowania, gdyż musi być ono równe, utwardzone i odwodnione. Jednak plany Wykonawcy pokrzyżowały warunki pogodowe, które skutecznie uniemożliwiają przeprowadzenie powyższych prac. Z chwilą ustania opadów deszczu Wykonawca przystąpi do ułożenia górnej warstwy nawierzchni, tzw. warstwy ścieralnej z mieszanki mastyksowo – grysowej (mieszanki SMA).
Pozostajemy w nadziei, że aura pogodowa w przyszłym tygodniu będzie nieco łaskawsza i pozwoli Wykonawcy na przeprowadzenie zaplanowanych prac.
Prosimy zatem Was o cierpliwość i wyrozumiałość oraz o dostosowanie odpowiedniej prędkości do warunków panujących na w.w. odcinkach dróg, jak również o zachowanie szczególnej ostrożności.