Z powodzeniem kończymy realizację Zadania 12A „Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza”- inspekcja kanału sanitarnego
Jednym z istotnych elementów całego procesu odbiorowego prac inwestycyjnych w przypadku nowo wybudowanej infrastruktury stanowi monitoring kamerą kanału sanitarnego. Inspekcja TV ma na celu sprawdzenie sprawności, prawidłowości i jakości wykonania prac budowlano-montażowych.
Poniżej prezentujemy Wam fragment filmu z przeprowadzonej inspekcji na ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym! Jest to nowy odcinek kanalizacji sanitarnej wykonanej w ramach Zadania 12A.
Zadanie realizowane jest w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.