Rozpoczynamy realizację kolejnej  kluczowej inwestycji kanalizacyjnej na ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów-ETAP II”
Krótsze dni pogarszająca się pogoda, szarość za oknem… pomimo wszystkich tych czynników Wykonawca inwestycji dzisiaj dotarł na Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym  i czym prędzej przystępuje do realizacji Zadania 12A pn. ”Budowa sieci kanalizacji w ul. Wichrowe Wzgórza”.
Przypominamy, że:
  •  Zadanie 12A realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
  •  zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø200 i długości 121,00 m jak również Ø160 o długości L=50,50 m wraz z 7 studniami,
  •  całkowita wartość zadania wynosi 172 200,00 zł,
  •  Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze,
Zadanie realizowane jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.
Efektami i postępami prac będziemy chwalili się na bieżąco.