Mamy pozwolenie budowlane na modernizację SUW w Mirocinie Średnim

Wraz z końcem listopada zakończył się pierwszy etap prac związany z opracowaniem dokumentacji projektowej dla Zadania pn. ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Mirocinie Średnim”. Zgodnie z zawartą Umową firma ,,NEXEN technology” z siedzibą we Wrocławiu opracowała komplet dokumentów niezbędnych do wydania Decyzji ,,Pozwolenie na budowę”. Dokumentacja techniczna została zweryfikowana i pozytywnie zaopiniowana przez Starostwo Powiatowe w Nowej Soli.  Teraz nie pozostaje nam nic innego jak przystąpić do realizacji drugiego etapu, tj. wyłonienia wykonawcy, celem przeprowadzenia modernizacji SUW.