Przebudowa pompowni wody w Czciradzu coraz bliżej!
Po blisko roku od momentu zlecenia opracowania dokumentacji technicznej, uzyskaliśmy decyzję zatwierdzającą projekt budowlany wraz z udzielonym pozwoleniem na budowę pompowni wody wraz z infrastrukturą i rozbiórkę zbiornika na wodę w Czciradzu na działce nr 1/1, obręb 0007 Lasocin, jedn. ew. 080404_5 Gmina Kożuchów. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie projektu budowlanego kontenerowej pompowni wody w Czciradzu wraz ze zbiornikiem retencyjnym, i pełnobranżowym projektem budowlano-wykonawczym obejmującym branżę
architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną oraz elektryczną.
Od projektu po realizację!
Mając niezbędną dokumentację i pozwolenie w ręku, na wiosnę przyszłego roku planujemy rozpisać postępowanie przetargowe, w ramach którego wyłonimy wykonawcę robót budowlanych.
Przedmiot prac będzie obejmował przebudowę pompowni wody wraz ze zbiornikiem wolnostojącym na wodę uzdatnioną o pojemności użytkowej 75,0 m3 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, zaś sam zakres robót będzie dotyczył:
👉rozbiórki:
  • istniejącej pompowni wody wraz z wyposażeniem,
  • utwardzeń terenu z kostki betonowej,
  • instalacji wewnętrznych kolidujących z projektowanymi obiektami,
  • ogrodzenia działki.
👉budowy:
  • nowego stalowego zbiornika nadziemnego na wodę pitna o poj. 75,0 m3,
  • nowego kontenera pompowni wody wraz z wyposażeniem,
  • nowych utwardzeń terenu z kostki betonowej,
  • nowej infrastruktury technicznej między obiektowej – instalacji wody surowej, oczyszczonej, instalacji elektrycznej,
  • zbiornika o poj. 1,5 m3,
  • nowego ogrodzenia terenu.
Powyższe zadanie realizowane jest zgodnie z zatwierdzonym przez Radę Miejską ,,Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych na lata 2021 – 2023”.