Wyłoniliśmy dostawcę paliw na rok 2023!

Roczny koszt zakupu paliw stanowi pokaźną kwotę w wydatkach jakie Spółka ponosi, w celu zapewnienia ciągłości świadczonych usług.

Chcąc zminimalizować nakłady finansowe związane z zakupem paliw w dniu 14 listopada b.r. ogłosiliśmy postępowanie przetargowego na ,,Cykliczną dostawę paliw dla potrzeb Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. w Kożuchowie” o czym Państwa informowaliśmy we wcześniejszym poście.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęło dwie oferty, z czego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Azarex Paliwa Sp. z o.o., Sp. k. z siedzibą w Zielonej Górze. Wynik przetargu nas mile zaskoczył, gdyż z  firmą Azarex mieliśmy przyjemność  już razem współpracować, a dotychczasowa współpraca układała nam się wzorcowo, czego życzylibyśmy sobie również w nadchodzącym 2023 roku.

Wyłoniony w przetargu Wykonawca będzie dostarczał Nam paliwo przez cały okres trwania Umowy, tj. rok 2023, z upustem w kwocie 0,27 zł/l. Przy czym cena paliwa obliczana będzie na podstawie obowiązującej ceny hurtowej paliwa zamieszczonej na stronie www.orlen.pl w zakładce „hurtowa cena paliw” dla oleju napędowego Ekodiesel w dniu zakupu skorygowana o kwotę zaproponowanego opustu.

Takie warunki umowne z Dostawcą paliwa umożliwiają naszej firmie zakup paliw poniżej cen hurtowych, co w skali roku daje spore oszczędności dla firmy.

Wartość przedmiotu zamówienia to kwota 649 255,37 zł brutto.