Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o.  informuje, że woda z sieci wodociągowej dla m. Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne oraz Słocina, od dzisiaj może być ponownie używana bez ograniczeń do celów konsumpcyjnych i bytowo-gospodarczych.

Badania próbek wody pobrane 18.07.2019 r. z  14 punktów zlokalizowanych na całym obszarze zaopatrywania przez wodociąg wykazały, że woda pod wzgledem mikrobiologicznym spełnia wymagania dla jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w polskim prawie.

Na tę okoliczność PSSE w Nowej Soli w dniu 22.07.2019 r. wydał komunikat nr 31 w sprawie przydatności wody do spożycia z sieci wodociągowej PUK USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie.