Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. w załączeniu przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w ramach monitoringu wewnętrznego w dniu 18.10.2018 r. na sieci wodociągowej ujęcia Mirocin Średni. Badania przeprowadzono w kilku miejscach na sieci wodociągowej.