Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o. o. w Kożuchowie zawiadamia,
że w dniu 29.07.2019 r. rozpoczęły się roboty budowlane, polegające na budowie
sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Kolonii Górskiej oraz częściowo w ul. Kraszewskiego
w Kożuchowie. Wykonawcą przedmiotowego zadania jest przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe „SZPAKOWSKI”, ul. J.Pawła II 33, 66-100 Sulechów.
Planowany termin zakończenia prac: 31.12.2019 r.

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów, polegające
przede wszystkim na ograniczonej możliwości dojazdu do posesji.

Wszelkich szczegółowych informacji udziela: Magdalena Kowalska, tel. 502 489 061,
e-mail: m.kowalska@uskom.eu