Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w miejscowości Broniszów, do czasu jej usunięcia nastąpi przerwa w dostawie wody (przerwa dotyczy części odcinka za pompownią w m. Broniszów). Po wznowieniu dostawy wody może nastąpić chwilowe pogorszenia jej jakości.
Bardzo prosimy odbiorców wody o wyrozumiałość i cierpliwość.