Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „USKOM” Sp. z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskało wyniki cząstkowych badań mikrobiologicznych wykonanych  przez akredytowane laboratorium w dniach 18/19.07.2019 r. Na podstawie tych badań informujemy, że w 14 próbach pobranych na: ujęciu wody, tranzycie wody surowej, ciągu technologicznym oraz na wodociągu publicznym zaopatrującym w wodę pitną mieszkańców m. Kożuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne i Słocinę nie stwierdzono bakterii z grupy coli i Escherichia coli.

Jednocześnie informujemy, że do czasu uzyskania pełnego zakresu badań komunikat wydany przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowej Soli z dn.: 17.07.2019 r.
,dotyczący spożycia wody po przegotowaniu pozostaje nadal w mocy.