Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego pn. “Sukcesywny odbiór oraz zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym”. Szczegóły w załącznikach.