Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych “USKOM” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach zapytania ofertowego pn. “Sukcesywne dostawy Polielektrolitu dla potrzeb odwadniania osadu w Oczyszczalni Ścieków w Podbrzeziu Dolnym”. Szczegóły w załącznikach.