Odbiór częściowy Zadania nr 4
W dniu 20 sierpnia 2021r. odbył się odbiór częściowy Zadania nr 4, w ramach realizowanej Inwestycji pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”.
Zadanie nr 4, swoim zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej, Zielonej w Kożuchowie oraz ulicy Zygmuntowskiej i Głównej – obręb Podbrzezie Dolne, gmina Kożuchów”.
W ramach częściowego odbioru została przekazana do eksploatacji:
👉kanalizacja sanitarna Φ200 wybudowana na ul. Zygmuntowskiej, o długości 837,50 m.
👉kanalizacja sanitarna Φ200 wybudowana na ul. Głównej, o długości 397,50 m.
👉rurociąg tłoczny Φ110 – ul. Zygmuntowska, o długości 322,50 m.
👉rurociąg tłoczny Φ110 – ul. Główna, o długości 813,50 m.
Wartość odebranych robót wynosi 1260 380,00 zł netto.
Planowany termin zakończenia całości prac na Zadaniu nr 4 – 30 wrzesień 2021 r.