Ogłosiliśmy przetarg na śmieciarkę
Zgodnie z Naszymi założeniami inwestycyjnymi na rok 2021, o których Was już wcześniej informowaliśmy, w lipcu b.r. został ogłoszony przetarg na realizację zamówienia pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego przeznaczonego do zbierania i wywozu odpadów komunalnych o pojemności min. 17 m3 ze zintegrowanym urządzeniem do ciśnieniowego mycia pojemników na odpady”.
Śmieciarka i myjka do pojemników w jednym. Takiego zestawu Spółka dotąd nie posiadała w swojej flocie. To doskonała koncepcja, gdyż mycie pojemników bezpośrednio przy odbiorze śmieci nie będzie ograniczało pojemności śmieciarki, a pozwoli wygenerować realne oszczędności w transporcie odpadów, jak również będzie odpowiedzią na wciąż rosnące potrzeby mieszkańców naszej gminy.
Ile ofert wpłynie i jaka będzie wartość oraz czas dostawy?…. o tym przekonamy się już na dniach.
Termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2021 r.