NARESZCIE- ruszyły pierwsze prace ziemne w tym sezonie przy budowie kanalizacji
Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze👷 przystąpiło do prac ziemnych związanych z realizacją Podzadania 7A.1 w ramach którego zostanie zmodernizowana przepompownia zlokalizowana przy ul. Kwiatowej oraz zostanie przebudowana kanalizacja w ul. Hożej, Krętej i Piaskowej w Kożuchowie🚽
W ramach inwestycji powstanie sieć kanalizacji sanitarnej składającej się z:
✅sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 640,32 m
✅sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=199,69 m
✅studni betonowej DN 1000 – 8 szt.
✅studni tworzywowej DN 425 – 16 szt.
✅studni tworzywowej DN 600- 8 szt.
✅studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
✅modernizację przepompowni ścieków dz. nr 22/11 ul. Kwiatowa w Kożuchowie.
Planowany termin zakończenia prac: 30 sierpnia 2023 r.
Ze swojej strony zapewniamy Państwa, że dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wynikłe uciążliwości związane z przebiegiem prac.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.