Mówimy STOP dla nielegalnego poboru wody
Przypominamy, że kradzież wody z hydrantu, czy też dodatkowych, tzw. ,,lewych” przyłączy jest poważnym wykroczeniem zagrożonym karą grzywny do 👉5000 zł , zgodnie z art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
Apelujemy zatem do wszystkich mieszkańców, aby przypadki wandalizmu infrastruktury technicznej oraz kradzieży wody zgłaszać bezpośrednio na numer alarmowy ☎️ 797 325 500 (czynny całodobowo) i na Policję tel. 997 lub 112.