Miliony zakopane pod ziemią!
Budowa kanalizacji sanitarnej zwykle pozostaje niezauważona, spowodowane jest to tym, że zakopujemy rury w ziemi. Ale tak naprawdę zakopujemy też duże pieniądze.
Blisko 40 mln zł pochłonie realizacja całej inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów – Etap II”, która kontynuowana jest na przestrzeni ostatnich 5 lat.
Do tej pory w ramach Projektu zostało zrealizowane 12 zadań, z czego kolejne trzy są w trakcie realizacji lub na dniach się rozpoczną, tj.:
➡️Zadanie nr 7A pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” – dla podzadania 7A.1 (modernizacja przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudowa kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa w Kożuchowie);
➡️Zadanie nr 18 pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie”;
➡️Zadanie nr 19 pn.: „Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”.
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.