Trwają prace przy budowie kanalizacji

Doglądamy postępu prac przy budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowosolnej obręb Podbrzezie Dolne.

W dniu dzisiejszym Wykonawca prowadzi prace związane z frezowaniem nawierzchni.

W ramach zadania zostanie wybudowane osiem kilometrów sieci kanalizacji sanitarnej wraz z czterema przepompowniami ścieków.

Wykonawcą zadania jest firma ,,Eko  Rogowski” z Zielonej Góry.

Wartość całkowita tego zadania została wyceniona na kwotę 8 290 200 zł

Planowany termin zakończenia realizacji zadania , to 31 lipiec 2021 r.

Przypomnijmy, że Zadanie 4 realizowane jest w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Kożuchów – etap II” współfinansowanego ze środków UE. Całkowita wartość Projektu wynosi 34 462 288,07 zł