Rok 2022 r. zapowiada się równie pracowicie jak poprzednie lata.

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz zadań inwestycyjnych aktualnie realizowanych przez ,,USKOM” na terenie Gminy Kożuchów, w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3 .