Postęp prac w ramach realizowanej inwestycji

Koniec tygodnia wykorzystujemy na krótki i bieżący przegląd stanu zaawansowania prac w ramach realizowanej inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kożuchów- ETAP II” dla Zadania nr 4,3 i 1.