Na placu budowy praca wre!
Dzisiaj przyjrzeliśmy się postępom prac na ul. Żagańskiej. A tam? W roli głównej ona „Przepompownia Ścieków”, która jest zwieńczeniem zakończenia prac kanalizacyjnych na wspomnianym odcinku realizowanym w ramach Podzadania 7A.2.
Wspominane Podzadanie jest elementem składowym Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.