Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o. informuje, że dnia 27.10.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowej Soli stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi produkowanej przez wodociąg publiczny w Lasocinie, zaopatrującego mieszkańców następujących miejscowości: Czciradz, Solniki, Dziadoszyce oraz Zawada. Zaleca się aby wodę do celów konsumpcyjnych używać wyłącznie po przegotowaniu.

W związku z wdrożoną dezynfekcją może nastąpić pogorszenie smaku i zapach wody ze względu na zawartość chloru.