Koparka poszła w ruch!
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu dzisiejszym ciężki sprzęt wjechał na ul. Żagańską w Kożuchowie. Prace ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej prowadzone są na wysokości nieruchomości nr 11,13,15,17 i 19.
Zakres prac na Podzadaniu nr 7A.2 obejmuje budowę:
✅kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 200 i długości L=57,5 m
✅kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy DN 160 i długości L=37,4 m
✅rurociągu tłocznego o średnicy DN 63 i długości L=18 m
✅Lokalnego Punktu Tłocznego wraz z zasilaniem elektroenergetycznym – 1 szt.
Pomimo niedużego zakresu robót, Mieszkańcy przyległych posesji muszą liczyć się z utrudnieniami drogowymi.⚠️ Powyższe wynika z ciasnej zabudowy mieszkaniowej w obrębie prowadzonych prac ziemnych.
Planowany termin zakończenia robót, to 👉31.07.2022 r.
Wykonawcą niniejszego Zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.
Poniżej przedstawiamy Wam fotorelację z placu budowy👇