Zmiana Organizacji Ruchu na ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym!
W związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Wichrowe Wzgórza w Podbrzeziu Dolnym o czym Państwa informowaliśmy we wcześniejszym wpisie: https://uskom.eu/przekazalismy-teren-pod-budowe-kanalizacji-sanitarnej/ informujemy, że z dniem 2 listopada 2022 r. na czas realizacji Inwestycji zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Z uwagi na powyższe prosimy wszystkich użytkowników drogi, w tym mieszkańców przyległych posesji, o stosowanie się do znaków pionowych i zachowanie szczególnej ostrożności.