Z początkiem marca koparki wjadą na ulicę Hożą, Krętą i Piaskową oraz Słonecznikową w Kożuchowie!
Po martwym dla branży budowlanej okresie zimowym, przyszedł czas na wznowienie robót ziemnych na Podzadaniu nr 7A.1.
Zadanie swoim zakresem polegać będzie na modernizacji przepompowni zlokalizowanej przy ul. Kwiatowej i przebudowie kanalizacji w ul. Hożej, Krętej i Piaskowej w Kożuchowie.
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Projektu pn. ,,Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Kożuchów – Etap II” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.
Wykonawca Inwestycji, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych Eko Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze planuje przystąpić do prac z dniem 👉 1 marca 2023 r.
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem na budowę: Decyzja nr 707/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wydanym przez Starostę Nowosolskiego, powyższa Inwestycja obejmować będzie budowę kanalizacji sanitarnej na dz. nr 154/7, 242/2, 242/7, 243/4 obręb ew. 0002, dz. nr 16/34, 331/33, 331/75, obręb ew. 0003, jedn. ew. 080404_4 Miasto Kożuchów oraz budowę przepompowni ścieków na dz. nr 22/11 obręb ew. 0003, jedn. ew. 080404_4 Miasto Kożuchów.
W związku z powyższym na w.w. odcinkach mogą wystąpić utrudnienia w ruchu pojazdów jak i pieszych.⚠️
Zakres rzeczowy Inwestycji obejmuje budowę:
➡️sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 640,32 m
➡️sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=199,69 m
➡️studni betonowej DN 1000 – 8 szt.
➡️studni tworzywowej DN 425 – 16 szt.
➡️studni tworzywowej DN 600- 8 szt.
➡️studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
➡️modernizację przepompowni ścieków dz.nr 22/11 ul. Kwiatowa w Kożuchowie
Całkowita wartość zadania, to 1 088 550,00 zł
Planowany termin zakończenia prac – 30 sierpień 2023 r.
O postępach prac i kolejnych jej fazach będziemy Państwa informowali na bieżąco.
Wierzymy, że inwestycja przyczyni się do poprawienia niezawodności sytemu kanalizacyjnego, co przełoży się na jakość świadczonych przez Nas usług, a tym samym zrekompensuje Państwu chwilowe niedogodności powstałe na etapie prowadzonych prac.