To już ostatnie dni wakacji- jak najlepiej wykorzystać ten czas?

U nas nie ma nudy. Ostatnie dni wakacji wykorzystujemy na 100%.

Zakończyły się prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na ul. Żagańskiej i na Podbrzeziu Górnym w Kożuchowie. Prace prowadzone były w ramach podzadania nr 7A.3, które jest elementem składowym Zadania nr 7A pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kożuchowie przy ul. Żagańskiej wraz z modernizacją przepompowni w ul. Kwiatowej i przebudową kanalizacji w ul. Hoża, Kręta i Piaskowa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. Inwestycja obejmowała swoim zakresem budowę sieci kanalizacji:

1) kanalizacja sanitarna grawitacyjna:

PVC lite Ø200 x 5,9 mm, SN 8 SDR 34 o długości L=273 m.,

PVC Ø160 x 3,8 mm, SN 8 SDR 34 o długości L=15,52 m;

2) kanalizacja sanitarna tłoczna: PE SDR17 Ø63 x 4,7 mm o długości L=69,5 m

W trakcie prac została również posadowiona przepompownia ścieków LPT.

Całkowita wartość Podzadania 7A.3 to 380 070,00 zł

Wykonawcą niniejszego Podzadania jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze.