Roboty ruszą tuż po świętach!

Choć Święta Wielkanocne tuż, tuż…My już teraz planujemy front robót na zadaniach do których Wykonawca przystąpi zaraz po świętach.

Dzisiejsze posiedzenie Rady Budowy, było poświęcone ustaleniu harmonogramu prac  budowlanych na Podzadaniu 7A.1 w ramach którego zostanie zmodernizowana przepompownia zlokalizowana przy ul. Kwiatowej oraz zostanie przebudowana kanalizacja w ul. Hożej, Krętej i Piaskowej w Kożuchowie, jak również na Zadaniu Nr 18 pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym z przepompownią ścieków w ul. Dworcowej oraz modernizacja istniejącej przepompowni ścieków w ul. Spółdzielczej w Kożuchowie” i Zadaniu Nr 19 pn.: ,,Budowa lokalnego punktu tłocznego LPT wraz z rurociągiem tłocznym w miejscowości Czciradz, gmina Kożuchów”

Zgodnie z ustaleniami Wykonawca, którym jest Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO RYSZARD ROGOWSKI z siedzibą w Zielonej Górze przystąpi do realizacji zakresu rzeczowo – finansowego  tuż po świętach, tj. 11 kwietnia 2023 r.

W pierwszej kolejności Wykonawca będzie realizował zakres rzeczowy wynikający z Podzadania nr 7A.1, który obejmuje budowę:

  • sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 200 mm. i długości L= 640,32 m
  • sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC o średnicy Ø 160 PCV o długości L=199,69 m
  • studni betonowej DN 1000 – 8 szt.
  • studni tworzywowej DN 425 – 16 szt.
  • studni tworzywowej DN 600- 8 szt.
  • studni rozprężnej DN 1000 – 1 szt.
  • modernizację przepompowni ścieków dz.nr 22/11 ul. Kwiatowa w Kożuchowie

Zgodnie z zawartą umową Wykonawca na realizację wszystkich zadań objętych rozszerzeniem Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Kożuchów — ETAP Il” ma czas do 30 sierpnia 2023 r.