QGIS – siła napędowa nowoczesnych wodociągów

 

W dniach 25-26 czerwca w Poznaniu odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona oprogramowaniu QGIS. Spotkanie miało na celu promocję programu, wymianę doświadczeń związanych z pracą w systemie, a także integrację użytkowników QGISa.

Pragniemy przypomnieć, że oprogramowanie QGIS jest częścią projektu: „Budowa systemu e-usług dla mieszkańców w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych USKOM Sp. z o.o. w Kożuchowie”. Służy ono naszej Spółce jako źródło wiedzy o infrastrukturze wodno – kanalizacyjnej należącej do Przedsiębiorstwa. Dzięki niemu mamy łatwy dostęp do map z wrysowanymi sieciami, wszelkiego rodzaju dokumentacji, czy zarządzania gospodarką wodomierzową. Mieszkańcy aglomeracji Kożuchów mogą natomiast korzystać ze strony internetowej: https://gis.uskom.eu/

Użytkownicy QGISa spotkali się na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu. Pierwszego dnia odbyły się warsztaty, a drugiego – wystąpienia, prezentacje i dyskusje.
W konferencji wzięło udział wiele osób pracujących w firmach na terenie całej Polski, w tym także przedstawiciele  Spółki USKOM. Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych – Sławomir Trojanowski, Magdalena Kowalska, Magdalena Prus i Dominika Winiarska zaprezentowali zakres swojej pracy w programie w prelekcji pn.: „QGIS – siła napędowa nowoczesnych wodociągów”.

Spotkanie w gronie zarówno specjalistów jak i początkujących użytkowników QGISa pozwoliło nam na wyciągnięcie wielu cennych wniosków.

Organizatorami wydarzenia byli: Polska Grupa Użytkowników QGIS, Sekcja Geoinformacji Studenckiego Koła Naukowego Geografów im. Stanisława Pawłowskiego oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.